Om oss

Röda Korsets grundprinciper är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Rörelsen är religiöst och politiskt obunden och tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade parterna i ett krig eller konflikt, utan bara för de enskilda som drabbats.

Röda Korset har driver dessa verksamheter i Karlstad:

Anhörigstöd

Arbetar för att höja den anhörige vårdarens livskvalitet.

Café-verksamhet

På Resurscentrum och Träffpunkter. Ordnar underhållning på äldreboende i Karlstads kommun.

Folkrättsinformatörer

Vi informerar om Krigets lagar och Människor på flykt bl.a. i skolor.

Första hjälpengruppen

Har beredskap vid t.ex. festivaler, konserter och andra evenemang och utbildar i Första hjälpen kunskapar.

Besöksverksamhet Guldkanten

För att lindra ofrivillig ensamhet hos äldre och funktionsnedsatta.

Häktesbesökare

Träffar intagna på häktena för att bryta ensamheten en kort stund.

Insamlingar

Insamlingar är avgörande för Röda Korsets många verksamheter. De görs fortlöpande under året. Rödakorsbössor finns utställda på många platser.

Klara Sol

Hjälp, stöd, aktiviteter och medmänsklig bemötande för asylsökande och nyanlända i Karlstad.

Läxhjälpen

Vi hjälper barn och ungdomar med läxläsning.

Mentorprogram överenkopp

För många invandrare och flyktingar är det inte alltid lätt att komma i kontakt med svenska familjer. Projektet överenkopp bidra till att skapa den här typen av möten till ömsesidig nytta och glädje för bägge parter.

Migrationsrådgivning

Ger råd och stöd till flyktingar och nya svenskar. Hjälper med familjeåterförening eller efterforskning av någon nära anhörig som man saknar sedan flykten till Sverige

Secondhand-butik

Röda Korsets mötesplats och secondhandbutik med kafé och möjlighet till social samvaro.

Rekrytering och utbildning

Stöttar med att rekrytera och utbilda volontärer till kretsen.

Re:design / Sy & Sälj

Vi skapar nytt från återvunna textiler. Allt färdigt material säljs sedan i secondhandbutiken.

Rödakorsvärdar

Frivilliga på sjukhuset som hjälper besökare tillrätta med olika personliga och praktiska angelägenheter.