Kretsstämma 2019

Med anledningen av kretsstämman presenterade Svenska Röda Korset Karlstadkretsen årsredovisning för 2018. Kretsen har skickat 297 000 kr till Svenska Röda korsets nationella insamlingar samt ytterligare 25 000 kr till Världens barn. Av de totalt 322 000 kr insamlade medel kommer 210 000 kr från egenskapade överskott, vilket är en ökning med 40% jämförd med året innan. Ytterligare 112 000 kr kommer från bössinsamling samt från spontana gåvor.

Kretsen har beslutat att insamlingskostnader tas av egna medel och inte ur insamlade medel. Det betyder att varje insamlad krona oavkortat skickas vidare. Under de senaste tre åren har kretsen skickat drygt 680 tkr till insamlingar.

Antal medlemmar i kretsen ökad till 1088 vid årsskifte och fortsätter växa.

Röda Korset är en frivilligorganisation vars framgångar är beroende av hur väl vi lyckas förmedla vad vi gör globalt och nationellt för att förhindra och lindra mänsklig lidande var och när det än förekommer samt för att främja hälsa och social välfärd i närsamhället.

Kretsens frivilliga och förtroendevalda har år 2018 lagt ner 13 950 timmar i verksamheten vilket motsvarar 8,2 årsarbeten.

– Konkret innebär det för oss i Karlstad att vi ständigt måste hitta nya sätt att vara närvarande i samhället för att fånga upp nya behov. Samtidigt måste vi vara skickliga på att attrahera och rekrytera frivilligledare som är beredda att ta på sig ansvar för att både driva och utveckla såväl etablerade som nya verksamheter, säger Terese Söderlund, ordförande i Karlstadkretsen

– Att identifiera och rekrytera nya frivilligledare är en av de svåraste utmaningarna kretsen står inför. Hur väl vi lyckas med detta sätter gränsen för vad vi kan åstadkomma i verksamheten. Vi behöver också tillhandahålla en organisation där frivillig-ledare och frivilliga känner att deras insatser gör skillnad och där det är roligt att delta, tillägger Ingegerd Hedén, rekryteringsansvarig i kretsen.

I syfte att föra ut våra verksamheter har kretsen under året deltagit vid ett antal mässor och event i Karlstad, bland annat Seniormässan och Bokmässan. Under Globala veckan öppnade kretsen en Pop Up-butik i Mitt i City. Vi har under året blivit intervjuade i TV och radio, TV-programmet Lerins Lärlingar har spelat in en sekvens i vår butik. Butiken uppmärksammades i en artikel om kretsens hållbarhetsarbete i ”Röda Korset Magasin” som utges av Svenska Röda Korset och distribueras till alla butiker och medlemmar i landet.

Kretsens frivilligverksamheter delas in i fyra områden; samhällspåverkan, asyl och integration, vård och omsorg samt finansiering. De 18 verksamheter och frivilliggrupper i inkluderar folkrättsinformatörer, första hjälpen, Re:design, återvinning av elektronik, integration med framförallt Klara Sol grupperna, migrationsrådgivning och efterforskning, mentorprogram ”Över en kopp”, besöksverksamheter till äldre, häktesbesökarna, Rödakorsvärdar på Centralsjukhuset, engagemang på Träffpunkter på äldreboende, stöd i vaccinationskampanj, insamling och secondhand butik.

I år fortsätter kretsen jobba med att stärka och vidareutveckla pågående verksamheter.

  • Arbetet för ett inkluderande samhälle fortsätter. Kretsens uppdrag är att möta behov när samhällets resurser inte räcker till. Under 2019 kommer vi att fortsätta vår satsning på att stärka verksamheter som möter behov hos ofrivilligt ensamma, äldre och hos personer med olika former av funktionsnedsättningar i Karlstad. Vi kommer också att satsa på att jämna ut barns möjligheter att lyckas i skolan och i vardagen.
  • Öka kretsens handlingsförmåga vid kriser och katastrofer. Naturens variation av sol, regn, vind och temperaturer blir alltmer föränderlig. Det svenska samhället tudelas mellan de som “har” familj, jobb, hälsa) och de som “inte har” (ofrivilligt ensamma, arbetslösa, sjuka. Risken for att en kris, hot och våld som drabbar urskillningslöst eller någon annan allvarlig händelse inträffar här i Karlstad, i våra kvarter, kryper allt närmare. Kretsen kommer under 2019 fortsätta att satsa på att bygga upp vår lokala krisberedskap. Kretsens volontärer kommer att erbjudas kurserna, bl.a. “Att mötas i vardag och kris”, “Första hjälpen” samt “Första hjälpen för barn”.
  • Vi vill göra ännu mer – och då måste vi bli fler! Röda Korsets verksamhet vilar på frivillighet, att vi som medmänniskor vill dela med oss av vår tid och kompetens. Det är viktigt att såväl nya som etablerade volontärer upplever att de gör en insats som gör skillnad, att de får arbeta med uppgifter de tycker är intressanta samt att de känner att de utvecklas i sin roll. Kretsens utbildningserbjudande kommer under 201,9 att öka i betydelse for att vi ska nå målet.

Kretsen budgeterar för en högre försäljning i secondhand butiken.

– Att öka försäljning för att generera mer medel för våra lokala verksamheter och nationella insamlingar ser vi mindre som utmaningen. Återbruk, vintage och secondhand ligger rätt i tiden. Däremot kommer framtiden innebära en ökad konkurrens om gåvor. Vi vill därför uppmuntra Karlstadsbor att skänka mer till och handla mer hos oss, uppmuntrar Dan Borg, butikschef i secondhandbutiken på Drottninggatan i Karlstad.

Kretsen budgeterar med ett litet underskott för 2019 med ambition att utöka de sociala verksamheterna. Nytt för i år är att avsätter 50 000 kr utvecklingspengar för nya verksamheter vi inte än har men där vi gärna se att engagerade personer skapa och utveckla med oss tillsammans. Vi uppmanar personer eller grupper som har en idé för nya verksamheter att ta kontakt med Karlstadkretsen, avslutar Heiko Bubholz, styrelsemedlem i Karlstadkretsen.

Pressmeddelande

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.