Hjärt-lungräddning med hjärtstartare

I Sverige drabbas årligen mer än 15 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Det finns möjlighet att överleva ett hjärtstopp om någon i närheten omedelbart larmar och startar hjärt-lungräddning. Om det dessutom finns tillgång till en defibrillator/hjärtstartare och någon som kan använda den ökar möjligheten att överleva avsevärt.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Korta teoripass varvas med praktiska övningar.

Kursinnehåll

  • Kontroll av livstecken
  • Medvetslöshet – stabilt sidoläge
  • Larma
  • Utföra hjärt-lungräddning
  • Hjärtstartare

Omfattning

3 timmar.

Pris

200 kr per deltagare

Beställ