Category Archives: Rekrytering

Gå på promenad

Du går på promenad med någon som har svårt att komma ut på egen hand. Kort om uppdraget Du besöker och samtalar, lyssnar och ger ett medmänskligt stöd till gamla, sjuka och ensamma människor. Uppdraget är ideellt. Uppdragsbeskrivning Du  går på promenad med någon som

Hjälp barn med skolarbete

Du läser läxor med barn som vill framåt i sitt skolarbete Kort om uppdraget Du planerar och genomför enstaka och/eller återkommande aktiviteter för barn och unga utifrån lokala behov. Verksamheten bedrivs av Röda Korsets Ungdomsförbund eller/och den lokala rödakorskretsen. Uppdraget är ideellt. Uppdragsbeskrivning Välkommen att

Besök en medmänniska

Besök någon som känner sig ensam och vill ha träffa någon för en pratstund eller mindre aktivitet. Kort om uppdraget Du besöker och samtalar, lyssnar och ger ett medmänskligt stöd till gamla, sjuka och ensamma människor. Uppdraget är ideellt. Uppdragsbeskrivning Vill du bli en viktig

Utveckla aktiviteter för äldre och ensamma

Under 2019 fortsätter vår satsning på att stärka verksamheter som möter behov hos ofrivilligt ensamma och äldre. Kort om uppdraget Du möter människor i olika situationer. Ibland i vardagen och ibland när det är kris. Uppdraget är ideellt. Uppdragsbeskrivning Under 2019 kommer vi att fortsätta

Utveckla aktiviteter för barn och familjer

Under 2019 satsar Karlstadkretsen särskilt på att jämna ut barns möjligheter att lyckas i skolan och i vardagen. Hjälp oss utveckla sådana aktiviteter. Kort om uppdraget Du planerar och genomför enstaka och/eller återkommande aktiviteter för barn och unga utifrån lokala behov. Verksamheten bedrivs av Röda

Rekryteringsgruppen söker kommunikatör

Du hjälper rekryteringsgruppen att utforma uppdragsannonser samt nå ut via sociala medier. Uppdragsbeskrivning Rekryteringsgruppen hjälper Röda korsets frivilligverksamheter i Karlstad att rekrytera nya frivilliga. Varje år har vi mer än 100 personer som anmäler sig till oss. Trots det kan vi hela tiden bli fler.

Jobba i second hand

Du jobbar med sortering, prismärkning, försäljning och städning i second hand-butiken. Kort om uppdraget Du möter människor som kommer för att handla second hand och att sköta den dagliga driften av butiken. Uppdraget kan innebära allt ifrån att stå i kassan, prismärka och plocka ut

Projektledare för medlemsutflykt

Du planerar och arrangerar en medlemsutflykt med deltagare +70 från de fyra Röda kors-kretsarna i Karlstads kommun.  Uppdragsbeskrivning Våren 2019 vill vi bjuda äldre medlemmar inom Röda Korsets fyra kretsar i Karlstads kommun på en gemensam medlemsutflykt. Plats för utflykten blir Borgvik och tanken är