All posts by RK_Heiko

Gå på promenad

Du går på promenad med någon som har svårt att komma ut på egen hand. Kort om uppdraget Du besöker och samtalar, lyssnar och ger ett medmänskligt stöd till gamla, sjuka och ensamma människor. Uppdraget är ideellt. Uppdragsbeskrivning Du  går på promenad med någon som

Hjälp barn med skolarbete

Du läser läxor med barn som vill framåt i sitt skolarbete Kort om uppdraget Du planerar och genomför enstaka och/eller återkommande aktiviteter för barn och unga utifrån lokala behov. Verksamheten bedrivs av Röda Korsets Ungdomsförbund eller/och den lokala rödakorskretsen. Uppdraget är ideellt. Uppdragsbeskrivning Välkommen att

Besök en medmänniska

Besök någon som känner sig ensam och vill ha träffa någon för en pratstund eller mindre aktivitet. Kort om uppdraget Du besöker och samtalar, lyssnar och ger ett medmänskligt stöd till gamla, sjuka och ensamma människor. Uppdraget är ideellt. Uppdragsbeskrivning Vill du bli en viktig

Kursplatser kvar: Att mötas i vardag och kris

Du får lära dig hur vi kan använda våra grundprinciper i mötet med varandra: vilket stöd och vilka ramar ger de oss? Tillsammans med övriga deltagare och kursledaren kommer du att få diskutera värderingar, fördomar och normer och hur dessa kan påverka våra möten. Kursen

Utveckla aktiviteter för äldre och ensamma

Under 2019 fortsätter vår satsning på att stärka verksamheter som möter behov hos ofrivilligt ensamma och äldre. Kort om uppdraget Du möter människor i olika situationer. Ibland i vardagen och ibland när det är kris. Uppdraget är ideellt. Uppdragsbeskrivning Under 2019 kommer vi att fortsätta

Utveckla aktiviteter för barn och familjer

Under 2019 satsar Karlstadkretsen särskilt på att jämna ut barns möjligheter att lyckas i skolan och i vardagen. Hjälp oss utveckla sådana aktiviteter. Kort om uppdraget Du planerar och genomför enstaka och/eller återkommande aktiviteter för barn och unga utifrån lokala behov. Verksamheten bedrivs av Röda

Klara Sol Våxnäs prova på längdskidor

Vecka 9 under sportlovet (Onsdagen 27/2) Klara Sol Våxnäs hade ett prova på längdskidor aktivitet. Karlstads kommun har anordnat ett buss från Våxnäs som åkte till Grava SK. Till den dagen Klara Sol kvinnor kom med sina familjer och provade på längdskidor. SVT Värmland var