All posts by RK_Heiko

Cafévärdar på servicehus och träffpunkter

Nu söker vi frivilliga som vill ställa upp som cafévärdar. Kort om uppdraget Du deltar i en grupp som träffas och umgås i en aktivitet- en träffpunkt som bidrar till den sociala gemenskapen. Uppdraget är ideellt. Uppdragsbeskrivning Vi hjälper till vid fikastunder vid bestämda tillfällen.

Stötta en #medsyster

Varje dag utsätts kvinnor för hot, våld och kränkningar. Speciellt svår är situationen för kvinnor som är på flykt eller som drabbas av krig och katastrofer. Tack Janice, Sabina Ddumba, AMWIN och LASH för att ni höjer era röster och hjälper oss på Röda Korset

Verksamhetsberättelse 2017

14 500 volontärtimmar på ett år – för en mänskligare värld! Frivilliga och medlemmar i Röda Korset Karlstadkretsen har under det gångna året arbetat 14 500 timmar i lokala sociala projekt samt second hand-verksamhet. 265 000 kr har skänkts till Röda Korsets nationella och internationella insamlingar och till

Jobba i second hand

Du arbetar med olika uppgifter inom second hand: kassa, upplockning av varor, sortering och prismärkning. Kort om uppdraget Du möter människor som kommer för att handla second hand och att sköta den dagliga driften av butiken. Uppdraget kan innebära allt ifrån att stå i kassan,

Delta i kvinnogruppen Klara Sol!

Kom tillsammans och umgås med kvinnor och deras familjer från andra länder. Kort om uppdraget Du deltar i en grupp som behöver öva sig i att prata svenska och veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Uppdraget är ideellt. Uppdragsbeskrivning Ett 20-tal kvinnor träffas

Sy och sälj!

Du tycker om att sy, gillar återbruk och tanken om ett hållbart samhälle. Kort om uppdraget Du ingår i en grupp och/eller hantverkar ensam för Röda Korset och produkterna kommer att säljas i vår internet- och secondhandbutik alternativt bli vinster till lokalt lotteri. Uppdraget är

Röda Korset i Sverige

Svenska Röda Korset har verksamhet i hela landet. Det finns 876 lokala kretsar som på olika sätt jobbar lokalt för att hjälpa människor. De skapar mötesplatser för ensamkommande barn på flykt och besöker människor på sjukhus. Bland mycket annat. Kretsarna samlar också in pengar till

Röda Korset i världen

Röda Korsets mål är att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Vi arbetar förebyggande för att katastrofer inte ska inträffa och finns på plats när de sker. Vi stannar också kvar efteråt – långt efter att andra gett sig av och medierna tystnat. Röda