Browse By

Allt om: Rekrytering

 
Vill du engagera dig eller har frågor om frivilliguppdrag tar kontakt med vår rekryteringsgrupp på rekrytering.karlstad@redcross.se

Det ligger i våra händer

Med våra händer kan vi göra skillnad. Vi kan vårda, hjälpa, skydda och stötta. Vi kan sträcka ut och välkomna, sträcka upp och säga stopp. Vi kan vara beslutsamma och handlingskraftiga, skriva under och förändra. Men mest av allt kan vi hålla ihop. Vi som

Hälsa på en Karlstadsbo som vill ha besök!

Du har regelbunden kontakt med en eller flera personer och ni kommer överens om vad ni gör tillsammans. Kort om uppdraget Du besöker och samtalar, lyssnar och ger ett medmänskligt stöd till gamla, sjuka och ensamma människor. Uppdraget är ideellt. Uppdragsbeskrivning Röda Korset har kontakt

Gå med i vår rekryteringsgrupp

Hjälp till att rekrytera nya volontärer till Röda Korset i Karlstad. Kort om uppdraget Du stöttar kretsens frivilligrekrytering och fungerar som en brygga mellan verksamheterna och nya volontärer. I samråd med frivilligledare och krets ser du till att rekrytering och introduktion av nya volontärer genomförs.

Cafévärdar på servicehus och träffpunkter

Nu söker vi frivilliga som vill ställa upp som cafévärdar. Kort om uppdraget Du deltar i en grupp som träffas och umgås i en aktivitet- en träffpunkt som bidrar till den sociala gemenskapen. Uppdraget är ideellt. Uppdragsbeskrivning Vi hjälper till vid fikastunder vid bestämda tillfällen.

Jobba i second hand

Du arbetar med olika uppgifter inom second hand: kassa, upplockning av varor, sortering och prismärkning. Kort om uppdraget Du möter människor som kommer för att handla second hand och att sköta den dagliga driften av butiken. Uppdraget kan innebära allt ifrån att stå i kassan,

Delta i kvinnogruppen Klara Sol!

Kom tillsammans och umgås med kvinnor och deras familjer från andra länder. Kort om uppdraget Du deltar i en grupp som behöver öva sig i att prata svenska och veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Uppdraget är ideellt. Uppdragsbeskrivning Ett 20-tal kvinnor träffas

Sy och sälj!

Du tycker om att sy, gillar återbruk och tanken om ett hållbart samhälle. Kort om uppdraget Du ingår i en grupp och/eller hantverkar ensam för Röda Korset och produkterna kommer att säljas i vår internet- och secondhandbutik alternativt bli vinster till lokalt lotteri. Uppdraget är

Värd i sygrupp för nyanlända

Du är värd för en kvinnogrupp som träffas och syr och över sig i svenska. Kort om uppdraget Du engagerar dig på en mötesplats där det finns en mängd olika verksamheter tex. caféverksamhet, matlagning, utflykter, sömnad, samtalsgrupper/Medmänskligt stöd etc. utifrån lokala behov. Uppdraget är ideellt.

Läs- och läxhjälp för barn 6-11 år

Du läser läxor med barn som vill framåt i sitt skolarbete. Kort om uppdraget Du planerar och genomför enstaka och/eller återkommande aktiviteter för barn och unga utifrån lokala behov. Verksamheten bedrivs av Röda Korsets Ungdomsförbund eller/och den lokala rödakorskretsen. Uppdraget är ideellt. Uppdragsbeskrivning Välkommen att